Námestie slobody 8

974 01 Banská Bystrica

0905 306 304

Po-Pia 6:00-15:30

Hydrotrajekt

Inžinierske služby pre infraštruktúru vodného hospodárstva a ochranu životného prostredia

Naše služby zahŕňajú odborné činnosti a technické služby s cieľom podporovať a riadiť vodné zdroje a ochranu životného prostredia.

hydrotrajekt.sk - Inžinierske služby pre infraštruktúru vodného hospodárstva a ochranu životného prostredia
hydrotrajekt.sk - Inžinierske služby pre infraštruktúru vodného hospodárstva a ochranu životného prostredia

1999

od roku na trhu

250+

spokojných klientov

250+

dokončených projektov

24

rokov na trhu

hydrotrajekt

O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 1999 pod názvom Hydroprojekt s.r.o., Banská Bystrica ako dcérska spoločnosť firmy Hydroprojekt a.s., Praha.

V decembri 2012 došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre, čo bolo sprevádzané zmenou názvu spoločnosti na HYDROTRAJEKT s.r.o.

hydrotrajekt.sk - Inžinierske služby pre infraštruktúru vodného hospodárstva a ochranu životného prostredia

Na trhu od

1999

hydrotrajekt

Naše služby

1. Projektové dokumentácie

projektové dokumentácie pre územné, stavebné povolenie, realizačnej a porealizačnej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti na kanalizácie, vodovody, ČOV, úpravy vodných tokov, protipovodňové ochrany, ochranné hrádze

2. Prevádzkové poriadky

prevádzkové poriadky na vodovody, kanalizácie, ČOV a protipovodňové plány

3. Posúdenia

posúdenie technológii ČOV vrátane návrhov na zlepšenie ich funkcií

4. Spracovanie zámerov

spracovanie EIA a stavebných zámerov

5. Projektovanie

projektovanie zberných dvorov, kompostární, granulačných liniek na biomasu vrátane inžinierskej činnosti

6. Projektovanie v rámci budovania

v rámci budovania nových ciest projektovanie kanalizácie, vodovodov, úprav vodných tokov vrátane vykonávania inžinierskej činnosti

7. Autorský a stavebný dozor

autorský a stavebný dozor na projektovaných stavbách, geodetické práce (predrealizačné, porealizačné)

8. Rozsah autorizačných opatrení

rozsah pečiatky autorizovaného inžiniera pre kat A2

hydrotrajekt

Kontakt

Konateľ

Projektant

Fakturačné údaje

Facebook